Новини

Новини

Проучването показва, че пазарът на стомана се очаква да бъде слаб през май

Според проучването на важни пазари на едро за стомана в цялата страна, индексът на очакваните продажни цени и индексът на очакваните изкупни цени на пазара на едро на стоманата през май са съответно 32,2% и 33,5%, което е спад от 33,6 и 32,9 процентни пункта спрямо предходния месец, и двете по-ниски от 50% разделителна линия.Като цяло цените на стоманата ще се понижат слабо през май.Основните причини за непрекъснатото отслабване на цените на стоманата през април са високото предлагане, по-ниското от очакваното търсене и отслабващата подкрепа на разходите.Тъй като търсенето надолу по веригата не се е подобрило значително, пазарната паника се засили и очакванията за май също са по-предпазливи.В момента загубата на стоманодобивните заводи се разширява или може да принуди стоманодобивните заводи да спрат поддръжката и да намалят производството, което ще формира известна подкрепа за цените на стоманата през май;темпото на възстановяване на пазара на недвижими имоти обаче е бавно и нарастването на търсенето на стомана е ограничено.Очаква се пазарът на стомана да остане нестабилен и слаб през май.


Време на публикуване: 11 май 2023 г